Grup de recerca

Dones i Drets

Facultat de Dret


Oli:: Pierre de Belair, Lyon 1892-1956 colecció particular

Presentació del grup


En el curs acadèmic 2002/2003 la Dra. Francesca Puigpelat, degana aleshores de la Facultat de Dret, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona de l’any 2003 va promoure la creació del grup “Dones i Drets” constituït per professores de la Facultat de Dret que en els seus àmbits de recerca comprenien la perspectiva i l’enfocament del gènere. En aquell moment es van organitzar les Jornades “Dones i Drets” com espai de reflexió acadèmica, de debat entre les diferents disciplines jurídiques que tenia com a punt d’inflexió la perspectiva de gènere en els estudis que s’impartien a la Facultat de Dret. Simultàniament, es va crear un Grup UAB amb el mateix nom “Dones i Drets”.

Els objectius inicials van ser promoure l’ensenyament no sexista del Dret, desenvolupar els drets de les dones, aprofundir en els drets de les dones mitjançant la recerca i col·laborar amb projectes i activitats conjuntes sobre aquest tema. La iniciativa va comptar amb el recolzament per part del professorat i l’èxit obtingut va contribuir a dues edicions: “Dona immigrant i drets” (curs 2003-2004) i “Dona i violència” (curs 2004-2005), que es van plasmar en la publicació de dues monografies en les que es recullen les ponències de les persones que van participar.

Continuar llegint

Les nostres activitats i el nostre entorn

Les nostres publicacions, activitats, la facultat… tot el que envolta al grup de recerca

LLIBRES


Publicacions resultants de la nostra recerca

ACTIVITATS

Les nostres jornades amb el respectiu resultat

ARTICLES

Articles destacats dels nostres membres.

LA FACULTAT

Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona

Notícies recents

Recull de les últimes notícies i activitats vinculades al grup i els seus membres, publicacions, etc.


“Ni el govern federal ni l’estatal actua de manera compatible amb la protecció igualitària quan una llei o una política nega a les dones, simplement perquè són dones, el màxim estat de la ciutadania: igualtat d’oportunitats per aspirar, aconseguir, participar i contribuir a la societat basant-se en els seus talents individuals i capacitats.”
Ruth Bader Ginsburg


“Neither federal nor state government acts compatibly with equal protection when a law or official policy denies to women, simply because they are women, full citizenship stature – equal opportunity to aspire, achieve, participate in and contribute to society based on their individual talents and capacities.”
Ruth Bader Ginsburg

Accés a la sentència