Dones i Drets

Facultat de Dret


Oli:: Pierre de Belair, Lyon 1892-1956 colecció particular

Presentació del grup

El Centre d’Estudis i Recerca de Dones i Drets CEDD té per objecte coordinar i impulsar les activitats investigadores directament relacionades amb el gènere o els gèneres. Associades a aquesta temàtica es duen a terme tasques de formació i divulgació científica amb els centres i institucions de dins i fora de la UAB. En aquesta tasca pretenem contribuir al desenvolupament dels estudis de gènere, divulgar els resultats i generar complicitats que permetin remoure les inequitats existents.
És un fòrum d’investigadores i investigadors de l’àmbit universitari interessades a promoure aquests estudis des d’una perspectiva interdisplinar o multidisciplinària. El centre s’integra, principalment, per un ampli col·lectiu de professores i professors universitaris de totes les àrees de la Facultat de Dret de la UAB que, de manera individual o en grup, treballa temes de gènere. Aquesta composició universitària fa que un dels àmbits immediats sobre els quals incideixen tals recerques sigui la docència impartida.

Continuar llegint

Les nostres publicacions, activitats, la facultat… tot el que envolta al grup de recerca

LLIBRES


Publicacions resultants de la nostra recerca

ACTIVITATS

Les nostres jornades amb el respectiu resultat

ARTICLES

Articles destacats dels nostres membres.

LA FACULTAT

Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona

Les nostres activitats i el nostre entorn

Recull de les últimes notícies i activitats vinculades al grup i els seus membres, publicacions, etc.


“Ni el govern federal ni l’estatal actua de manera compatible amb la protecció igualitària quan una llei o una política nega a les dones, simplement perquè són dones, el màxim estat de la ciutadania: igualtat d’oportunitats per aspirar, aconseguir, participar i contribuir a la societat basant-se en els seus talents individuals i capacitats.”
Ruth Bader Ginsburg


“Neither federal nor state government acts compatibly with equal protection when a law or official policy denies to women, simply because they are women, full citizenship stature – equal opportunity to aspire, achieve, participate in and contribute to society based on their individual talents and capacities.”
Ruth Bader Ginsburg

Accés a la sentència