Dones i Drets

Membres

Actualment, el Grup «Dones i Drets» ha ampliat el nombre dels seus membres i treballa amb una línia específica de recerca puntual en gènere(s), amb independència de la que segueix cadascun dels integrants dins de la seva àrea de coneixement. El concepte gènere també s’ha desenvolupat incorporant també aspectes relacionats amb LGTB  (Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals).

Les línies de recerca són transversals (Dret Públic, Dret Privat, disciplines historicojurídiques i de formació bàsica) d’acord amb les unitats que hi participin i la formació acadèmica del professorat que s’ integra en el Grup.

Es tracta de professorat (28) de diferents categories acadèmiques (CU, TU, Agregats, Agregats Interins, Lectors, Investigadors FPI, Associats) de totes les àrees de la Facultat de Dret que treballen dins del seu curricula un tema de gènere(s).

Paula Arce Becerra

Filosofia del Dret

Professora de l’àrea de Filosofia del Dret. Àrea de Filosofia del Dret. Departament de Ciència Política i Dret Públic

Maria Barcons Campmajó

Filosofia del Dret

Tècnica especialista de suport a la recerca. Àrea de Filosofia del Dret. Departament de Ciència Política i Dret Públic

Laura Casas Diaz

Àrea d’Història del Dret i de les Institucions

Professora associada. Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Encarna Bodelón González

Filosofia del Dret

Professora titular de l’àrea de Filosofia del Dret. Àrea de Filosofia del Dret. Departament de Ciència Política i Dret Públic

Margarita Bonet Esteva

Dret Penal

Professora titular. Àrea de Dret Penal del departament de Ciència Política i Dret Públic.

Josep Cañabate Pérez

Àrea d’Història del Dret i de les Institucions

Professor lector Serra Hunter del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Begoña Casado Moreno

Filosofia del Dret

Professora de l’àrea de Filosofia del Dret. Àrea de Filosofia del Dret. Departament de Ciència Política i Dret Públic

Mª José Cuenca García

Dret Penal

Professora agregada. Àrea de Dret Penal del departament de Ciència Política i Dret Públic.

Mª Jesús Espuny Tomás

Àrea d’Història del Dret i de les Institucions

Professora emèrita. Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Carolina Gala Durán

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Catedràtica de l’àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social . Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera

Dret Civil

Catedràtica de Dret Civil UAB. Dret Civil. Departament de Dret Privat

Judith Gifreu Font

Àrea de Dret Administratiu

Professora titular del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

José Antonio Fernández Amor

Àrea de Dret Financer i Tributari

Professor titular del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Zuley Fernández Caballero

Àrea de Dret Financer i Tributari

Professora associada lectora del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Lorena Garrido Jiménez

Filosofia del Dret

Professora associada de l’àrea de Filosofia del Dret. Àrea de Filosofia del Dret. Departament de Ciència Política i Dret Públic

Miguel Ángel Sánchez Huete

Àrea de Dret Financer i Tributari

Professor agregat del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Noelia Igareda González

Filosofia del Dret

Professora agregada de l’àrea de Filosofia del Dret. Àrea de Filosofia del Dret. Departament de Ciència Política i Dret Públic

Montserrat Iglesias Lucía

Àrea de Dret Administratiu

Professora associada doctora del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Arantza Libano Beristain

Dret Processal

Professora agregada. Departament de Dret Privat

Mª Carmen Navarro Villanueva

Dret Processal

Professora titular de l’àrea de Dret Processal. Dret Civil. Departament de Dret Privat

Lucia Ortiz Amaro

Filosofia del Dret

Professora de l’àrea de Filosofia del Dret. Àrea de Filosofia del Dret. Departament de Ciència Política i Dret Públic

Alberto Pastor Martínez

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Professor agregat. Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Olga Paz Torres

Àrea d’Història del Dret i de les Institucions

Professora agregada del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Núria Reynal Querol

Dret Processal

Professora agregada de l’àrea de Dret Processal. Dret Civil. Departament de Dret Privat

Consuelo Ruiz de la Fuente

Dret Processal

Professora de l’àrea de Dret Processal. Dret Civil. Departament de Dret Privat

Xavier Solà Monells

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Professor titular de l’àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social . Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Judith Solé Resina

Dret Civil

Catedràtica de Dret Civil UAB. Dret Civil. Departament de Dret Privat

Carme Tort-Martorell Llabrés

Àrea de Dret Romà

Professora titular del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Daniel Vallès Muñío

Àrea d’Història del Dret i de les Institucions

Professor associat doctor del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Elisabet Velo i Fabregat

Història del Dret i les Institucions

Doctora en Dret, Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania i Llicenciada en Dret. Professora associada d’Historia del Dret i les Institucions del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.

Helena Ysàs Molinero

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Professora agregada. Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

Esther Zapater Luque

Àrea de Dret Internacional Públic

Professora titular del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques


“Ni el govern federal ni l’estatal actua de manera compatible amb la protecció igualitària quan una llei o una política nega a les dones, simplement perquè són dones, el màxim estat de la ciutadania: igualtat d’oportunitats per aspirar, aconseguir, participar i contribuir a la societat basant-se en els seus talents individuals i capacitats.”
Ruth Bader Ginsburg


“Neither federal nor state government acts compatibly with equal protection when a law or official policy denies to women, simply because they are women, full citizenship stature – equal opportunity to aspire, achieve, participate in and contribute to society based on their individual talents and capacities.”
Ruth Bader Ginsburg

Accés a la sentència