Contactar

Universitat Autònoma de Barcelona

Dones i Drets

Dones i Drets” s’articula com un espai de reflexió acadèmica, de treball interdisciplinari de debat entre diferents àrees de coneixement preferentment jurídiques. Aquest Centre te com a fonament i objectiu l’estudi i la recerca de les matèries pròpies de les diferents disciplines jurídiques des de la perspectiva de gènere (s) i la incorporació en els estudis que s’ imparteixen a la Facultat de Dret. En el moment inicial (2002-2003) es va constituir com un Grup UAB.

Directora: Espuny Tomás, Ma. Jesús
ORCID: 0000-0002-6636-1306

Telèfon: 93-581-10-96
Mail: dg.dret@uab.cat

Adreça: Edifici B3, Carrer de la Vall Moronta, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)


“Ni el govern federal ni l’estatal actua de manera compatible amb la protecció igualitària quan una llei o una política nega a les dones, simplement perquè són dones, el màxim estat de la ciutadania: igualtat d’oportunitats per aspirar, aconseguir, participar i contribuir a la societat basant-se en els seus talents individuals i capacitats.”
Ruth Bader Ginsburg


“Neither federal nor state government acts compatibly with equal protection when a law or official policy denies to women, simply because they are women, full citizenship stature – equal opportunity to aspire, achieve, participate in and contribute to society based on their individual talents and capacities.”
Ruth Bader Ginsburg

Accés a la sentència