Grup de recerca

Dones i Drets

Facultat de Dret
Universitat Autònoma de Barcelona

En el curs acadèmic 2002/2003 la Dra. Francesca Puigpelat, degana aleshores de la Facultat de Dret, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona de l’any 2003 va promoure la creació del grup “Dones i Drets” constituït per professores de la Facultat de Dret que en els seus àmbits de recerca comprenien la perspectiva i l’enfocament del gènere. En aquell moment es van organitzar les Jornades “Dones i Drets” com espai de reflexió acadèmica, de debat entre les diferents disciplines jurídiques que tenia com a punt d’inflexió la perspectiva de gènere en els estudis que s’impartien a la Facultat de Dret. Simultàniament, es va crear un Grup UAB amb el mateix nom “Dones i Drets”.

Els objectius inicials van ser promoure l’ensenyament no sexista del Dret, desenvolupar els drets de les dones, aprofundir en els drets de les dones mitjançant la recerca i col·laborar amb projectes i activitats conjuntes sobre aquest tema. La iniciativa va comptar amb el recolzament per part del professorat i l’èxit obtingut va contribuir a dues edicions: “Dona immigrant i drets” (curs 2003-2004) i “Dona i violència” (curs 2004-2005), que es van plasmar en la publicació de dues monografies en les que es recullen les ponències de les persones que van participar.

L’activitat del Grup «Dones i Drets», encapçalat per la seva directora d’ aleshores, la Dra. Francesca Puigpelat, va rebre reconeixement en l’acte institucional celebrat al Rectorat el dia 8 de març de 2013. Per primera vegada és va homenatjar a un col·lectiu que des del curs 2002-2003 treballava a la Facultat de Dret per introduir la perspectiva de gènere en l’ activitat docent i en totes les seves recerques.

El dia 20 de novembre de 2014, l’Associació d’Amics de la UAB en la seva tradicional festa anual a la Casa de la Convalescència va atorgar el premi Col·lectiu UAB al Grup Dones i Drets, dirigit per la Dra. Francesca Puigpelat, per la seva tasca de promoure l’ensenyament no sexista del dret, desenvolupar els drets de les dones, aprofundir en aquests drets mitjançant la recerca i col·laborar amb projectes i activitats conjuntes sobre aquest tema.

El dia 7 de març de 2019, la Dra. Maria Jesús Espuny Tomás, actual Directora del CER “Dones i Drets” va rebre el reconeixement institucional de la UAB amb motiu del dia de la dona.

Actualment, el Grup «Dones i Drets» ha ampliat el nombre dels seus membres i treballa amb una línia específica de recerca puntual en gènere(s), amb independència de la que segueix cadascun dels integrants dins de la seva àrea de coneixement. El concepte gènere també s’ha desenvolupat incorporant també aspectes relacionats amb LGTB (Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals).

Les línies de recerca són transversals (Dret Públic, Dret Privat, disciplines historicojurídiques i de formació bàsica) d’acord amb les unitats que hi participin i la formació acadèmica del professorat que s’ integra en el Grup.

Es tracta de professorat (28) de diferents categories acadèmiques (CU, TU, Agregats, Agregats Interins, Lectors, Investigadors FPI, Associats) de totes les àrees de la Facultat de Dret que treballen dins del seu curricula un tema de gènere(s).

«Dones i Drets» ha anat treballant temes relacionats amb el gènere(s) des de la formació jurídica dels seus membres en diferents temes propers a les disciplines acadèmiques que professen. Per acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2017 és un Centre d’ Estudis i de Recerca.

Les nostres activitats

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. In dolor, iusto doloremque
quo odio repudiandae sunt eveniet? Enim facilis laborum.

LLIBRESPublicacions resultants de la nostra recerca

ACTIVITATS


Les nostres jornades amb el respectiu resultat

ARTICLES

Articles destacats dels nostres membres.

LA FACULTAT

Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona.


“Ni el govern federal ni l’estatal actua de manera compatible amb la protecció igualitària quan una llei o una política nega a les dones, simplement perquè són dones, el màxim estat de la ciutadania: igualtat d’oportunitats per aspirar, aconseguir, participar i contribuir a la societat basant-se en els seus talents individuals i capacitats.”
Ruth Bader Ginsburg


“Neither federal nor state government acts compatibly with equal protection when a law or official policy denies to women, simply because they are women, full citizenship stature – equal opportunity to aspire, achieve, participate in and contribute to society based on their individual talents and capacities.”
Ruth Bader Ginsburg

Accés a la sentència